Bookstart

Projekt Bookstart, v českém prostředí pojmenovaný S knížkou do života, je mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují všechny typy knihoven na daném územním celku, aby plnily jednu z nejdůležitějších, ale v dnešní době zatím velice málo rozšířených funkcí - knihovny se zde snaží o to, aby zapojily aktivní rodiče a seznamovaly společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s knihou a nepřeberným množstvím příběhů (a informací) v ní.

BOOKSTART V ZAHRANIČÍ

Velká Británie

Nezisková organizace Book Trust zajišťuje a koordinuje dosud nejrozvinutější síť projektu Bookstart v Anglii, Walesu a Severním Irsku. V letech 2013-2014 rozdala 1,5 milionu sad rodičům a celkem tři miliony knih dětem. Kromě distribuce sad jsou v rámci projektu nabízeny koutky (Bookstart Corners), kde se rodiče dětí setkávají s knihovníky, odborníky i s dalšími rodiči a získávají informace vztahující se k rozvoji dítěte prostřednictvím četby. Partnerská síť projektu je rozvětvená a zahrnuje rovněž porodnice, zdravotnická střediska a zařízení, školky a centra pro rodiny s malými dětmi, hračkářství, obchody a gastronomická zařízení s dětskými koutky. Book Trust každoročně pořádá Národní týden Bookstart (National Bookstart Week). Rovněž metodicky podporuje vznik projektu v dalších zemích či regionech.

Německo

Projekt Lesestart používá slogan Tři milníky čtení (od první knížky k prvnímu čtení) a organizačně jej zajišťuje nadace Stiftung Lesen. Od roku 2011 bylo rodičům novorozenců rozdáno 4,5 milionu dárkových sad. V roce 2013 pak obdrželi rodiče již tříletých dětí v knihovnách další knižní dárek a poukázku na další sadu připravenou na dobu vstupu dětí do školy v roce 2016. V rámci projektu spolupracuje 4 700 veřejných knihoven, jež podporují projekt vlastními aktivitami zaměřenými na práci s rodinami a malými dětmi. Do projektu je zapojeno celkem pět knihovnických svazů působících v Německu. Jejich členové pomáhají s distribucí knižních dárků ve čtyřech jazykových mutacích - v němčině, polštině, ruštině a turečtině. Účinná je i spolupráce nadace s experty a organizacemi zaměřenými na sociální problematiku rodin s malými dětmi. Projekt je celonárodně podpořen Ministerstvem vzdělání a výzkumu.

Další země

V dalších zemích je projekt Bookstart realizován na různé úrovni - celostátní, regionální či místní. Záběr projektu se odvíjí od objemu dostupné finanční podpory. Jeho klíčovými partnery či koordinátory jsou opět ve značné míře veřejné knihovny. V Japonsku byl projekt zahájen v roce 2000 a je realizován neziskovou organizací Bookstart Japan. V rámci projektu byly osloveny dva miliony dětí. Knihovny jsou koordinátorem projektu, do spolupráce jsou zapojena i zdravotnická střediska a místní organizace. Italská verze projektu
Bookstart existuje od roku 1999 a jejím výsledkem je výrazné zvýšení zájmu o čtení knih v rodinách.
V Portugalsku dostávají knihy pro své děti přímo maminky v porodnici. Švýcarský Buchstart Schweiz podpořila kromě nevládních organizací např. i loterie. Projekt Bookstart znají rodiny napříč kontinenty: v Irsku, ve Španělsku, na Maltě, v Polsku a Srbsku, v Jižní Koreji, Thajsku a Číně, na Novém Zélandě a v Austrálii, v Kolumbii i na Jamaj