Projekty

Městská knihovna Mikulov se podílí na řadě zajímavých projektů.

Nadace VIA

Projekt Kreativitou a vzděláním za poznáním je zaměřený na vzájemné propojení a poznání příchozích Ukrajinců a místních obyvatel.

Rosteme s knihou

Projekt zaměřený na zvyšování čtenářské gramotnosti.

Přeshraniční projekt ČR - AT

Komiksové zpracování pověstí a příběhu Podpálaví a Weinviertelu ve spolupráci Liechtentstein Schloss Wilfersdorf.

Co nebylo v učebnici

Projekt, který spojuje knihovny se školami a naopak. Tvorba edukačních programů.

Bookstart

Projekt, který má za cíl podporu čtenářství od nejútlejšího věku.

Jižní Morava čte

Spousta akcí na podporu sounáležitosti s obcí a krajem. Soutěž pro děti a mládež.

Knížka pro prvňáčka

Už jsem čtenářem - projek pro prvňáčky, kteří se seznamují s písmenky a následně knihami.

Knihovna 21. století

Dotační titul Ministerstva kultury. V roce 2019 jsme získali dotaci na modernizaci služeb knihovny.

Kniha ti sluší

Celorepublikový projekt na podporu čtenářství, zájem o knihy a dobré příběhy. Tento projekt podporuje spusta herců a umělců.