Edukační programy

Interaktivní programy vytvořené zkušenými odborníky ze světa knihovnictví, pedagogy a autory knih. Věkové kategorie jsou doporučené, připravíme je na vaše přání a podle individuálních potřeb třídy. Nezapomeňte si včas domluvit termín.

PROGRAMY PRO ŠK. ROK 2024/2025Pro školní rok 2023/2024
Samet bez obalu

edukativní program pro žáky a studenty od 12 let do 21 let
listopad

Audiovizuální program, ve kterém se seznámíte s průběhem revoluce z pohledu středoškolačky, dozvíte se o událostech posledního roku komunistického Československa a o stěžejních akcích této doby.

Quo vadis, Domine...?

edukativní výstava k projektu
Design v pohybu a mysli
pro žáky a studenty od 14 let
září - říjen 2019

Edukativní výstava, která chce ukázat pohled mladých designérů, jak řešit produkty denní spotřeby s citlivým přístupem k životnímu prostředí. 

Dobrodružství létajícího myšáka

pro žáky 1.-2. třídy a 3.-5. třídy
Časová dotace: 60 min.

Program z projektu "Čtení je HRAčka" , který si klade za cíl přivést děti hravou formou ke čtení, rozvíjet jejich představivost, pozitivní vztah a zájem o čtení a v neposlední řadě je učit pracovat samostatně a projevit vlastní názor.

Dobrodružná cesta myšáka na měsíc

pro žáky 1.-2. třídy a 3.-5. třídy
Časová dotace 60 min.

Vydejme se s myšákem na dobrodružnou cestu na měsíc. Program využívající prvky kritického myšlení, skupinové práce, mezipředmětových vztahů, vyhledávání informací, ale hlavně rozvíjí pozitivní vztahu ke čtení.

Knihožrouti v mikulovské knihovně výstava ke knihám Knihožrouti od Kláry Smolíkové s ilustracemi Báry Buchalové

4. 11. 2019

Výstava ke knihám Knihožrouti od Kláry Smolíkové s ilustracemi Báry Buchalové

Dětská vernisáž v 4. 11. 2019 v 10.00 hod. Výstava potrvá do konce listopadu, možná i prosince.

Knihožrouti - edukativní program spojený s výstavou

Děti vypátrají, jak se dá do knihy zakousnout, proč se někdo v knihách válí a kdo je to knihomol, proč jsou knihy v knihovně a kdo jsou to Knihožrouti.

Veverka a její přátelé

pro děti z MŠ a žáky 1.-4. třídy
Časová dotace: 45 min.

Interaktivní program, který je zaměřený na práci ve skupinách, komunikaci, usuzování a předvídání, uvědomění.

Mimozemšťani v knihovně

pro žáky 1.-3. třídy
Časová dotace: 60 min.

Interaktivní program pro zaměřený na emoce, obavy, strach, nálady a jejich negativní a pozitivní vliv na život.

Detektivové v akci

pro žáky 4.-6. třídy
Časová dotace 60 min.

V programu budeme procvičovat čtenářské dovednosti, pracovat s mapou příběhu, průběhovým diagramem a naučíme se využívat různé čtenářské strategie, které vedou k pochopení textu.

Jak zvířata spí

pro děti MŠ a žáky 1.-3. třídy ZŠ

Interaktivní program dětem umožní poznat život zvířat, jejich specifika, odlišnosti, postaví je do konfrontace s potřebami lidí. Práce s knihou, čtení z ilustrací, vyvozování metodou kritického myšlení, dramatizace.


Knihovnická lekce

pro děti MŠ, pro žáky prvního stupně ZŠ

Žáci se seznámí s funkcí knihovny, zásadami chování, naučí se orientovat v prostorách knihovny, vyhledávat podle autorů, jak zařazovat knihy, péče o knihy, značení knih.

Tajemné pověsti Mikulovska a Pálavy

pro děti MŠ, žáky 1. stupně ZŠ

Interaktivní edukační program zaměřený na pověsti a legendy z nejbližšího okolí. V Tajemném sklepení se děti seznámí s nadpřirozenými bytostmi, zvyky, tradicemi a původem názvů. O historických událostech a legendách dramaticky vypráví čarodějnice Brulanda.

Po stopách čarodějnice Brulandy

pro děti z MŠ, pro 1. stupeň základních škol

Terénní akce pro děti na Svatém kopečku inspirovaná pověstmi a legendami. Zaměříme se nejen na přírodu, roční období, rostliny, zvířata, zemědělství a život lidí, ale také na bytosti z pověstí, pátrání jejich stopách, které v přírodě zanechaly. Interaktivní program pro děti podporující fantazii, vlastní tvorbu.

Zdravím ťa, sused!

pro žáky 5.-9. třídy ZŠ a víceletých gymnázií

Program aktivní formou seznamuje děti s jazykem našich sousedů, kteří dříve byli součástí naší republiky, měli jsme společnou historii, společná média a slovenština byla jazykem, kterému všichni rozuměli.

Mačička alebo ťava

pro žáky 1.-4. třídy ZŠ

Program aktivní formou seznamuje děti s jazykem našich sousedů, kteří dříve byli součástí naší republiky, měli jsme společnou historii, společná média a slovenština byla jazykem, kterému všichni rozuměli.

Džungle v knihovně

Pro děti MŠ, rehabilitační třídy, stacionář, děti mladšího školního věku

Která zvířata žijí v džungli a která by naopak nepřežila? Znáte Tarzana nebo Mauglího? Jaký osud je potkal? Jak se jim dařilo žít v džungli a co se naučili? Na co si dát pozor v džungli života, jak se orientovat, nebezpečí a úskalí, která na vás číhají...to se děti dozví v programu pro nejmenší.

Čtyřlístek aneb kamarádi na celý život

pro děti MŠ a žáky 1.-4. třídy

Na základě komiksových postaviček ze Čtyřlístku se budeme věnovat charakteristickým vlastnostem, odlišnostem a zálibám, které jsou důležité pro kamarádství. Rozbor příběhu, kvíz, dramatizace a práce ve skupinách umožní dětem prožít netradiční formou komiksový příběh.

Jak vznikají pověsti a legendy

pro žáky 2. stupně ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií, SOŠ

Edukační program zaměřený na pověsti, legendy a vyprávění, sběr pověstí, vznik legend, tvorba novodobých pověstí, ústní podání, zápis a dramatizaci, vypravěčské dovednosti. Ukázky místních pověstí, novodobé pověsti, hoax v médiích.

Komiksová dílna

pro děti od 2. třídy ZŠ, upraveno podle věku a schopností žáků

V komiksové dílně se děti seznámí se základními pojmy, postupy a procesem vzniku komiksu, naučí se, jak číst komiksy, seznámí se současnou tvorbou, vytvoří si svoje dílko.

Knihovnická lekce

pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a SOŠ, gymnázia

Žáci se seznámí s funkcí knihovny, zásadami chování, naučí se orientovat v prostorách knihovny, vyhledávat podle autorů, zaměření, specifikace, vyhledávání v katalogu, funkce prolongace, MVS.

Stopy minulosti

pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky gymnázií

Terénní hra ve městě. Zaměříme se na místa, budovy, významné osobnosti, které žily v Mikulově nebo se významně podílely na kulturním, společenském a politickém životě nebo působily ve vzdělávacích institucích.

Hrdinové a poražení

pro žáky 5.-9. třídy, žáky nižších ročníků víceletých gymnázií

Čtenářská dílna zaměřená na hrdiny v knihách s válečnou tématikou, pátrání po historických událostech, postojích lidí ve vypjaté době, jak unést následky za svá rozhodnutí, řešení problematiky holocaustu. Zaměříme se na dostupnou literaturu, postavy a zpracování jednotlivých příběhů.