Univerzita 3. věku

Vložte svůj text...

Univerzita třetího věku - U3V

Lidé se dožívají důchodového věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. Udržení kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze způsobů je i vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem pro hledání cesty a způsobu pro poznávání možností výhod každodenního života. Je chápané jako životní hodnota sama o sobě, jedna z možností "dobra" v životě, požitek ducha, který může a má být přístupný všem.

U3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a neprofesní vzdělávání na vysokoškolské / univerzitní úrovni, které univerzity / vysoké školy již tradičně řadí do nabídky celoživotního vzdělávání.

Zimní semestr 2022/2023


Univerzita třetího věku při PEF ČZU v Praze - prezenční studium

Vzdělávací aktivity pro seniory jsou zaměřeny na podporu fyzické a psychické kondice, podporují "bio-psycho-sociální" rozvoj osobnosti, reagují na měnící se životní a společenské podmínky a rozvíjejí generační dialog.

Studium U3V při PEF ČZU v Praze zahrnuje 2letý ucelený vzdělávací přednáškový program.

Po splnění studijních podmínek je účastník pozván na slavnostní promoci v aule ČZU.

Další informace zde...

Virtuální Univerzita třetího věku - vzdělávání seniorů v regionech

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V) je jedna z forem Celoživotního vzdělávání organizovaná Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze.

Cílem Virtuální U3V je umožnit všem posluchačům v rámci České republiky zájmové vysokoškolské studium U3V bez ohledu na vzdálenost od sídel vysokých škol a univerzit, ve kterých probíhá prezenční seniorské vzdělávání, jehož se z různých důvodů (vzdálenost, zdravotní a časové důvody, finanční náročnost na dopravu apod.) nemohou zúčastňovat. V souladu se vzděláváním též vytvořit prostředí pro sociální kontakt posluchačů v daných lokalitách.