Knížka pro prvňáčka

Projekt Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka 2018/2019

SKIP ČR vyhlašuje jedenáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností. V období od listopadu 2018 do května 2019 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2018/2019 je to kniha spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky Aleny Schulz - Kde se nosí krky.

Knihovnám a školám nabízíme možnost zakoupit jakýkoliv počet knížek za velmi přijatelnou cenu (20 Kč). Tento údaj bude uveden v přihlášce do projektu, prosíme o jeho vyplnění.

Více o projektu zde

Harmonogram projektu:

Vyhlášení projektu listopad - 2018
Konec příjmu přihlášek - 31. 1. 2019
Konečný termín zasílání vyhodnocení projektu - 30. 4. 2019
Distribuce knih - 2. polovina května 2019
Slavnostní ukončení projektu v Praze - 1. týden v červnu 2019
Slavnostní předávání knih v regionech - do konce června 2019