Ceník služeb

 

Základní služby

Manipulační poplatek spojený s registrací 

 • Půjčování knih a časopisů zdarma, po zaplacení čtenářského poplatku. Čtenářský průkaz je nepřenosný na jiné osoby

 • Přístup na internet zdarma  

 • Registrační poplatek - dospělí 100 Kč
 • Registrační poplatek - důchodci, studenti a děti do 15 let 50 Kč
 • Vystavení čtenářského průkazu při ztrátě 20 Kč 

 Sankční poplatky   

Standardní zápůjčky 

1. upomínka - nedodržení výpůjční lhůty, déle než 1 měsíc - neposíláme dopisem

5 Kč

2. upomínka - déle než 2 měsíce neposíláme dopisem

15 Kč

3. upomínka - déle než 3 měsíce  

30 Kč

4. upomínka - déle než 4 měsíce

50 Kč

Není-li kniha vrácena do 6 měsíců od uplynutí lhůty pro vrácení 50 Kč za každý další měsíc, 50 Kč za každou písemnou upomínku  

Novinky - zapůjčeny na dobu max. 14 dnů

1. upomínka - nad 14 dnů do 28 dnů

5 Kč

2. upomínka - déle než 28 dnů do 42 dnů  

15 Kč

3. upomínka - nad 42 dnů 

30 Kč

Není li kniha vrácena do 60 dnů 15 Kč za každých dalších 14 dnů  

Písemné zaslání upomínky 

50 Kč

Každá další písemná výzva
Neposíláme 1. a 2. upomínku
  

100 Kč

Ztráta nebo poškození knihy
cena + 100 % ceny + 40 Kč nebo náhrada stejným titulem + 40 Kč, po domluvě je možný podobný titul + 40 Kč

Ztráta časopisu cena časopisu nebo nový výtisk + 20 Kč  

Poškození čárového kódu, nový kód, obal 20 Kč 

Poplatek za meziknihovní výpůjční službu (MVS)- úhrada poštovného

70 Kč

Tisk a kopírování  

 • A4 čb -  jednostranně 3 Kč / oboustranně 5 Kč
 • A4 barva -  jednostranně 9 Kč / oboustranně 18 Kč
 • A3 čb -  jednostranně 5 Kč / oboustranně 9 Kč
 • A3 barva - jednostranně 11 Kč / oboustranně 22 Kč
 • Skenování - 1 strana 4 Kč
 • Odeslání e-mailem, uložení na médium 10 Kč

Při kopírování většího množství tiskovin, nebo složitého kopírování (zvětšování, zmenšování, rozkládání atd. je třeba se domluvit PŘEDEM.   

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.
Schváleno Radou města Mikulov den 3. 11. 2015
Účinnost od 9. listopadu 2015