Jižní Morava čte

Cílem projektu Městské knihovny Břeclav a Moravské zemské knihovny v Brně "Jižní Morava čte" je podpora čtenářství dětí a mládeže v Jihomoravském kraji, mj. prostřednictvím literární, literárně-výtvarné, výtvarné a audiovizuální soutěže.

Ve všech zapojených knihovnách v Jihomoravském kraji probíhají během podzimu akce na podporu čtení, besedy či autorská čtení se spisovateli atd. Tyto knihovny nominují své vítěze literární, literárně-výtvarné, výtvarné a audiovizuální soutěže, kteří postoupí do krajského kola jednotlivých kategorií.

V roce 2017 se všech 228 akcí v zapojených knihovnách Jihomoravského kraje zúčastnilo 5574 dětí a 1635 dospělých.

Pdf publikace shrnující ročník 2016

Projekt Jižní Morava čte je financován Jihomoravským krajem.