Březen - měsíc čtenářů

01.03.2024

Březen – měsíc čtenářů

Letošní ročník měsíce čtenářů nese motto S knížkou do života – životem s knihou. Připomeneme si, že knihy a knihovny doprovázejí své čtenáře od dětského věku po věk seniorský. Jsou rodiny, kde se čtenářství přenáší z generace na generaci. V tomto měsíci jsme si připravili spoustu aktivit, kurzů a činností pro všechny.

Čtení je příjemná záliba, která nás doprovází po celý život a kterou můžeme sdílet se svými blízkými. Rodiče mají mnoho možností, jak číst svým dětem a jak ukazuje už šest let trvající projekt Bookstart – S knížkou do života. Mikulovská knihovna v rámci tohoto projektu podporuje rodiny s dětmi motivačními sadami pro věkovou kategorii 0–3 roky a pro věk 3–6 let, individuálním přístupem ke každému čtenáři a výběr nových titulů.

Školky, školy a zájmové skupiny pravidelně absolvují edukační lekce na konkrétní témata. Letos se zaměřujeme na vztahové a emoční problémy. Senioři mají možnost navštěvovat Virtuální univerzitu 3. věku. Tento semestr je věnovaný geniálnímu architektovi Janu Blažeji Santinimu.


Podrobnosti najdete na www.mikulov.knihovna.cz, na akce se přihlaste na knihovna@mikulov.cz nebo mob. 773873657 či 519510025

O výtvarném umění renesance se dozvíte na první besedě z cyklu Kniheda. Hudebník, výtvarník a pedagog Eda Cupák odkryje známé i neznámé skutečnosti z Florencie, představí velikány výtvarného umění a provede vás architekturou této doby.

Ve spolupráci s kyjovskou knihovnou pořádáme vernisáž a workshop medijní umělkyně Cecílie Markové v Kyjově, poté se výstava přesune do Mikulova.

Pro děti a dospělé, kteří se chtějí naučit pracovat na 3D tiskárně a tisknout si vlastní modely je určen kurz se Stanislavem Machem.

Knihovna Mikulov učí ostatní knihovníky a pedagogy vyprávět příběhy formou obrázkového divadla. Ve spolupráci s nakladatelstvím Pasparta se nám podařilo v Praze uspořádat mezinárodní konferenci Kamishibai - malé divadlo, se kterým se dají dělat velké věci.

Ke konci března se pravidelně zapojujeme do projektu Noc s Andersenem. Cyklus Chutné příběhy pokračuje s velikonoční tématikou a děti se mohou těšit nejen na pohádku, ale i na kulinářský workshop.

Věříme, že knihy a příběhy v nich jsou součástí vašeho života, a že knihovna vás na cestě životem může doprovodit.