Studijní cesta po bavorských knihovnách

19.05.2023

Mikulovské knihovnice vyrazily na studijní cestu po bavorských knihovnách. Navštívily Regensburg, Ingolstadt, Bad Tölz a Mnichov, prošly městskými, vědeckými, historickými i supermoderními knihovnami. Navštívily muzea, kláštery a výstavy. Dostalo se jim spousty informací o provozu, čtenářství, programech a zařízeních. Program byl velmi náročný. Ale nakonec jsme zjistily, že směr a zaměření knihoven je podobný jako u nás, že nabízíme bohaté a promyšlené programy pro všechny generace.

Je skvělé, že nám tato cesta byla umožněna, že i v 50+ se podporuje profesionální vzdělávání.

Studijní cesta po německých knihovnách

7.5. 2023 neděle odjezd z Mikulova, příjezd do Regensburgu

8.5. 2023 pondělí –

Regensburg - 154 000 obyvatel, zapsán v UNESCO, postavení městského okresu a správní středisko bavorského vládního obvodu Horní Falcko a zemského okresu Regensburg. Možnost parkování v centru města v podzemních parkovištích a parkovacích domech.

Návštěva proběhla ve dnech česko-bavorské výstavy s názvem Barock Bayern und Böhmen za účasti českého premiéra, kterou zahájil v chrámu sv. Petra. V rámci tohoto projektu probíhají akce až do 3.10.2023.

Stadtbücherei Regensburg, Haidplatz 8,

Knihovna je v budově Městského úřadu přímo v centru historického města.

Každé pondělí zavřeno – program pro školy, instalace výstav

Každý měsíc - vyhlášeno určité téma, děti řeší na tabletech zadané úkoly

Navštívili jsme odpolední program – francouzsko – vzdělávací aktivity pro přistěhovalce, beseda, vernisáž, autorské čtení.

Knihovna má k dispozici učební centra – Volkshochschule, která spravuje Kulturamt.

Prohlédli jsme si knihovnu – vstup (skříňky na odkládání osobních věcí), recepce – velká hala, jednotlivá oddělení, učební centrum, výstavní (centrální) multifunkční hala, která se dala jednoduchými zásahy přizpůsobit konkrétním programům a aktivitám (hrací, výukové centrum se změní na výstavní síň a probíhá zde vernisáž).

Odpoledne nás přijala paní ředitelka.

Něco je jinak (my nemáme anebo máme!)

 • obrovské, vzdušné prostory
 • hudební oddělení s nabídkou od hudebních partitur, přes hudební nosiče až k hudebním nástrojům např. klavír
 • obrovský robot, více robotiky, interaktivní stolní hra pro nejmenší
 • žádné speciální programy pro seniory
 • knihy pro 50+ - velká písmena
 • půjčování DVD, která jsou stále žádána
 • komiksové oddělení
 • otevřeno je i v sobotu
 • zajímavě řešen (střižen) informační leták
 • e-knihy v ruštině, ukrajinštině, angličtině a média k výuce němčiny
 • mají dobrovolníky, kteří si připravují samostatně programy pro dané skupiny či zájmy a knihovna poskytne pouze prostory a zázemí.

9.5. 2023 Regensburg – Staatliche Bibliothek, Gesaandtenstr. 13

Recepce, boxy na odložení osobních věcí, košíky na osobní věci a literaturu potřebnou ke studiu, jiné řazení literatury, otevřeno i v sobotu, tříděný odpad, ve velkém sálu středem kovové regály na kolečkách, (využití sálu i na promítání), denní tisk ke studiu, neposkytují beletrii, shromažďují a poskytují naučnou a vědeckou literaturu z různých oborů

9.5. 2023 – Weltenburg – návštěva kláštera benediktýnů s prohlídkou stálé expozice z historie a ze života mnichů, kteří ho stále obývají.

9.5. 2023– Vohburg – 8756 obyvatel, v době návštěvy bez webových stránek a internetu, nereagovali na e-maily ze zahraničí. Na telefonickou objednávku velmi ochotně reagovali a umožnili nám exkurzi. Důvodem špatné komunikace byla nedávná krádež mincí v nedalekém muzeu a následné napadení sítě.

Knihovna je třípatrová nová budova, spojená s TIC, které se nachází pouze vestibulu stavby. Dle informací pracovnic, je to docela nešťastné řešení, jak po stránce projektové, tak i provozní. Celkový počet návštěvníků je 20 – 40 osob denně. Nevyhovující otevírací doba z našeho pohledu – přes oběd zavřeno od 13 do 15 h a malý počet zaměstnanců (ředitelka, 2 pracovnice centra na částečný úvazek). Zřizovatelem knihovny je město Vohburg, fin. prostředky čerpají (dostávají) na kulturu, ale jsou vzdělávací a informační zařízení a tyto prostředky jsou v současné době nedostačující. Nemají dobrovolníky, využívají praktikanty. Ředitelka spolupracuje s místními školami, připravuje pro ně program, tvořivé dílny, seznámení s knihovnou. Program je podobný tomu našemu. Počet uživatelů je na rozdíl od naší knihovny výražně nižší (odhadem o 70%)

Něco je jinak (my nemáme anebo máme!)

 • velké, vzdušné, světlé prostory, v odd. pro děti bylo místo "hnízdo" na válení, hraní, čtení, ležení + polštáře, a současně bylo vytvořeno o patro níž separé kruhového tvaru, které se po roztažení posuvných stěn dalo rozšířit (prostory se daly sloučit i rozdělit)
 • kamerový systém, z důvodu nedostatečné pracovní kapacity (pracovnice byla pouze na recepci)
 • recepce o velikosti našeho přízemí
 • bezplatné prázdninové akce, tvoření apod.
 • ředitelka se specializuje na programy pro děti 0-10 let

10.5. 2023 Ingolstadt Stadtbücherei, Hallstrasse 2-4

Město s 138 000 obyvateli, hlavní knihovnou nás prováděla paní ředitelka Marx-Teykal Heike.

Knihovna je v budově bývalého zámku ze 13. století, je velmi rozlehlá a členitá, jsou využívány plně sklepní i podkrovní prostory. Ve sklepě se nachází dětské oddělení pro mládež od 12 let. Je to prostor vytvořen speciálně pro ně. Děti zde mají Game-club, dítě musí mít registraci, hrát může max. 1hod denně. Půjčují se zde kromě knih i herní konzole. Vedle je sklepní divadelní prostor pro 99 diváků, kde se konají divadelní a koncertní představení. V přízemí je recepce, oddělení časopisů a novin, u které je malá kavárna Insel-café (neslouží k výdělečné činnosti) a veřejné toalety. Dále je tam přístup do dětského oddělení, které je zaměřeno na celou rodinu, např. v sobotu jsou častými návštěvníky otcové s dětmi. Jedna knihovnice je vzděláním pedagožka. Tato je zaměřena na programy pro děti z mateřských škol, školí také pedagogický personál. Vytvořeno je i místo s didaktickými prostředky pro rozvoj čtenářství. V tomto oddělení pracuje knihovnice s divadlem kamishibai. My jsme měli možnost shlédnout představení "Pippilothek" v originálním znění. Zabývají se také robotikou a programováním, ale pouze v projektových aktivitách.

V patrech jsou romány, audioknihy, naučná literatura, studijní místa s PC atd. Významné místo zde má i regionální literatura. Nedílnou součástí je i prostor, který je věnován výjimečné osobnosti Marieluise Fleisser, nositelky ceny za literaturu (samostatná expozice je na Kupferstrasse 18, kterou jsme si také další den prohlédli). V poschodích jsou informační pulty, kde se mohou registrovat noví čtenáři.

V podkroví mají pracovní prostor pro člověka z pracovního úřadu, který pracuje max. 25h týdně na smlouvu a má tak příležitost k rekvalifikaci jako asistent knihovníky. Zde je taky oddělení zaměřené na hudbu, k vypůjčení jsou CD nosiče i knihy a další prostor pro hudbu, divadlo, tanec.

Něco je jinak (my nemáme anebo máme!)

 • každé 2 roky jsou pracovníci proškolení v kurzu 1.pomoci.
 • půjčují deštníky s logem knihovny
 • kolik knih nakoupí, tolik musí vyřadit
 • v městě je hodně utečenců z Asie i Ukrajiny, knihovna tyto skupiny podporuje (např. knihy jim půjčují bez poplatku).

Stadtteilbücherei Südwest, Ingolstadt – sem nás doprovodila osobně paní ředitelka.

Školní knihovna se nachází se v centru Maximilianstrasse 25. Zde nás krátce provedla paní Rössner. Knihovna bude v brzké době renovována.

Velký prostor pro různé akce, 2x ročně zde probíhá divadlo. Pro seniory nepořádají žádné akce, hlavní zaměření je na školní děti.

Po prohlídce knihovny jsme byli pozváni na neformální oběd do místní indické restaurace.

Něco je jinak (my nemáme anebo máme!)

 • jídlo a pití není dovoleno
 • automatický výpůjční systém (Selfcheck) - děti si musí sami načíst půjčenou literaturu

Bücherbus, Ingolstadt – mobilní knihovna v autobusu, 4000 jednotek, od 2022 je úplně nový, 30 zastávek, obsluha: 1 řidič, 3 knihovnice se střídají, má plošinu pro vozíčkáře/kočárek, jezdí pouze v pracovní dny, většinou sídliště, odlehlé části města, kde není knihovna

11.5. 2023 Ingolstadt, Marieluise Fleisser Haus, Kupferstrasse 18

Rodný dům spisovatelky M. Fleisser, kde psala své vzpomínky a příběhy na dětství. Je otevřen od r. 2020 a jednotlivá patra jsou věnována životním obdobím spisovatelky (talent, úspěch, izolace, muži, zájmy). Muzeum je interaktivně pojato, funguje zde moderní technika, možnost poslechu autentických záznamů z divadelních představení, rádiové nahrávky. Dochází sem muzejní pedagožka, která zprostředkovává těžké divadelní texty veřejnosti. Probíhají zde dílny, přednášky a kreativní psaní za pomocí různých jednoduchých i originálních pomůcek.

11.5. 2023 Ingolstadt, Wissenschaftliche Stadtbibliothek, Auf der Schanz 45

Sbírají všechny informace, co se týkají Ingolstadtu. Mají 100 000 jednotek, noviny, časopisy, skenner pro veřejnost, postupně všechny tisky digitalizují.

Měli jsme tu možnost prohlédnout si jejich nejstarší bibli a další prvotisky. Velmi nás zaujal projekt "Das lebende Buch". Je to interaktivní pult, na kterém probíhá celý animační program – živoucí kniha, stránky se otáčejí, postavy hovoří, pohybují se… Kniha je vytvořena ve více jazykových verzích a ve znakové řeči. Součástí budovy je i Stadtmuzeum a Stadtarchiv.

11.5. 2023 Bad Tölz – lázeňské městečko s asi 19 000 obyvateli,

2000 čtenářů, 40 000 jednotek, 130 000 výpůjček ročně.

Knihovna je umístěna od r. 1984 v historické budově bývalého soudu. Osobně nás provedla paní Melanie Sappl. Tato knihovna se zaměřením, nabídkou programů a přístupem k čtenářům i uživatelům nejvíce podobá té naší. Používají RFID kódy od roku 2022.

V přízemí se nachází oddělení časopisů a se samoobslužnou kavárnou pro veřejnost, která současně slouží i jako čítárna. V 1.patře je oddělení pro děti a mládež. Pro náctileté mají připraveny batohy s prázdninovým překvapením, obsahem jsou neznámé tituly na různá témata. V tomto patře se také nachází pracovna Thomase Manna s původním inventářem. Tento významný spisovatel v Bad Tölzu často pobýval a tvořil. V době naší návštěvy probíhal bleší trh s knihami tohoto autora. V celé knihovně byla cítit výborná atmosféra, člověk měl pocit, že je doma v obývacím pokoji.

Ve městě jsme si prohlédli historické náměstí a nahlédli jsme do muzea "Der Bulle von Tölz".

12.5. 2023 Stadtbibliothek München - Motorama

Město s 1 500 000 obyvateli, plocha knihovna 3600 m2 a dle sdělení je to málo. Knihovna je vybudovaná v prostoru obchodního centra, jehož je součástí. Dopolední provoz je vcelku klidný, odpoledne proudí prostorem davy lidí, kteří si sem jdou odpočinout, poslouchat, hudbu, číst. V přízemí je recepce, každé jednotlivé oddělení je barevně odlišné (žlutá, fialová, zelená, červená)

 • Open Library 7-22 hodin, knihovníci jsou přítomni 9-19 hodin
 • koncepce knihovny: jsou otevřeni pro všechny, k dispozici je veřejný internet, přístup k informacím, demokracie. Jsou problémy s bezdomovci a soc. nepřizpůsobivými, dobře funguje ostraha, obzvláště ve večerních hodinách.
 • pořady pro děti většinou v sobotu, mají nový projekt "100 různých talentů" (hledají nadané, tvořivé děti v jakékoliv činnosti a které jsou schopny svůj talent, dar, předvést)
 • výstavy nových knih na různá témata
 • pedagožka pro média – knihovnice zaměřená na nové digitální technologie
 • spolupracují s 1. stupněm ZŠ, pořádají pro ně projekty, doporučují knihy, žáky zapojují do chodu knihovny
 • pořádají autorská čtení a výstavy
 • výpůjční pulty – Selfcheck, ve výjimečných případech pomůže knihovnice
 • spolupracují s organizací pro bezdomovce
 • Bücherbus – rozvoz knih seniorům
 • Studio 3 (2) – boxy prosklené nebo se závěsy – možnost objednání prostoru pro studium, setkání, pracovní pohovory, konverzace pro cizince atd. Stoly a židle si každý uživatel uspořádá podle svých potřeb.
 • podpora pedagogům - knihovna pružně reaguje na objednávku – knihy, pedagogické materiály, CD, publikace na dané téma (Vánoce, sv. Martin apod.), speciální balíčky, těžké věci knihovna doručí do školy.
 • kamishibai divadlo – představení začíná gongem, v pokladnici předměty z příběhu, děti vyvozují, o čem příběh je. Mají 237 ks ve fondu, některé tituly i vícekrát, možnost zapůjčení. Po skončení divadla následuje dílnička.

12.5.2023 - nakladatelství Don Bosco, München, Sieboldstrasse 11

 • největší nakladatelství kamishibai v Německu, největší výběr titulů
 • v přízemí – obchod, v patrech – nakladatelství
 • hlavní produkce je pro mateřské školy (pohádky) a pro základní školy (věcná témata)
 • seznámení s aktuální nabídkou
 • informace o možném projektu s českým nakladatelství Pasparta, představila paní ředitelka Ilona Salajková

Naše postřehy

 • velké, vzdušné, otevřené, variabilní prostory
 • speciální studijní místa k dispozici
 • stále se půjčují DVD, hudební CD, LP desky
 • velký hit – TONIES box + figurka
 • dobrovolníci – organizují vlastní programy, knihovny poskytují prostor a zázemí
 • zaměstnanci – částečné úvazky
 • programy pro školy připravují pedagogicky vzdělaní pracovníci
 • robotika, speciální pracovník
 • v některých knihovnách z ekologických i ekonomických důvodů přestali obalovat knihy

Závěrem

Bavorské knihovny, které jsme navštívili vynikají především velmi prostornými budovami, precizností, účelovostí a systematičností fondu.

Německé knihovny obecně mají velmi bohaté a rozmanité sbírky knih, periodik, audiovizuálního materiálu a elektronických zdrojů.

Mnoho z nich obsahuje vzácné knižní poklady a historické dokumenty. Jsou důležitým zdrojem informací pro akademické instituce, výzkumné organizace a studenty.

Velký důraz dávají digitalizaci svých sbírek a poskytování elektronických zdrojů online.

Jsou často zapojeny do mezinárodních projektů a spolupracují s knihovnami z různých zemí. Navazují kontakty a výměnu informací s dalšími knihovnami.

Mají kvalifikovaný personál, který je schopný poskytovat odborné poradenství v oblasti informačních zdrojů, knihovnických služeb a výzkumu.

Variabilita zkrácených pracovních úvazků umožňuje každému zaměstnanci prostor pro osobní růst, flexibilitu při plánování svého pracovního času a času na rozvoj svých dovedností a zájmů i mimo oblast knihovnictví.

Jsou zde odborní knihovníci se specializací v různých oblastech - digitalizace, akvizice, katalogizace, pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci pro výuku technologií, grafici, programoví pracovníci, recepční, knihovníci se specializací na dětskou literaturu, odbornou, pro dospělé, pro seniory, kteří se snaží maximálně pomoci uživatelům s jejich potřebami.

Jsou technologicky vyzrálé, velký důraz je kladen na automatizaci obsluhy a maximální zapojení uživatelů i dětí do tohoto procesu.

Bohaté poznatky z exkurzí v bavorských knihovnách a muzeích využijeme při sestavování programové náplně.

Hlavním cílem bylo navázat kontakty a využít tuto studijní cestu při řešení organizačních změn, zkušeností s rekonstrukcí a vybavení knihoven, získat vhled do struktury vedení knihoven.

Studijní cestu jsme využili také pro srovnání s úrovní českého knihovnictví. Naším záměrem do budoucna je bližší spolupráce s navštívenými knihovnami při přípravě společných projektů.

Velice si ceníme této nedocenitelné zkušenosti.

Mgr. Ilona Salajková - ředitelka, Ing. Iveta Vašíčková, Jana Malinová – knihovnice

Městská knihovna Mikulov, Brněnská 331/15, 69201 Mikulov

knihovna@mikulov.cz, www.mikulov.knihovna.cz