Svět knihy a Knihopásek

14.05.2024

Budeme tam! Nejenom jako účastníci, ale i jako vystupující. Můžete nás vidět v sále Heleny Zmatlíkové v pátek ve 13.00 a v 17.00. Budeme "hrát" knihu Motýlek, motýl od Petra Horáčka a příběh od Ilony Salajkové Mazlíček pro Mínu, a to formou obrázkového divadla Kamishibai. Nasledně si můžete vytvořit svoji louku a svého mazlíčka.