Kreativitou za poznáním

08.11.2023

Z Ukrajiny mezi nás je název projektu nadace Via. Městská knihovna Mikulov získala grant 49 000 Kč na podporu aktivit směřujících k posílení aktivit, které sníží napětí mezi příchozími z Ukrajiny a místními obyvateli. Také mají dopomoci Ukrajincům k lepší orientaci v naší společnosti.

Nedílnou součástí je jazyková průprava dospělých, podpora dětí a mládeže ve školních dovednostech a podpora čtenářství. Kreativní činnosti jsou neformálním zdrojem informací, skrz ně se odbourává ostych a hlavně dochází k vzájemnému inspirování a poznání Ukrajinců a místních.

Co děláme

Jsme nezávislá nadace, která rozvíjí komunitní život a filantropii v Česku. Podporujeme lidi, kteří společně pečují o své okolí a kteří darují druhým. Nabízíme programy pro aktivní děti i dospělé a provozujeme platformu pro online dárcovství Darujme.cz. Prostředky na svoji činnost nečerpáme ze státních zdrojů, ale zejména od soukromých dárců.


Od roku 1997 jsme podpořili na 8 000 projektů po celé České republice. Přes 600 milionů Kč jsme investovali do komunitních a filantropických projektů a iniciativ lidí s dobrými nápady a více než jednu miliardu jsme zprostředkovali stovkám neziskových organizací díky Darujme.cz.

  • Podporujeme ty, kteří aktivně zlepšují místo, kde žijí
  • Podporujeme ty, kteří se aktivně podílejí na veřejném životě své obce a hájí svá práva
  • Nabízíme finanční podporu, odborné semináře, konzultace a setkávání s dalšími podpořenými

Zdobení perníčků

Čistě česká perníčky upekla sice Valentyna z Ukrajiny, zdobení perníčků však zaujalo jak české, tak ukrajinské děti i dospělé.

Kuťa a vareniky

6. 12. 2023

Ukrajinský večer se "zvrhl" v malou ukrajinskou svatbu. Přišlo okolo třiceti Ukrajinců, Čechů a připojila se dokonce i rodina z Rakouska. Ochutnávka tradičních jídel, povídání o svátcích a oslavách, sdílení receptů, zpívání i tvoření. Vareniky, kuťa, ryba v kabátu, saláty, boršč, holubky, pampušky a jiné dobroty byly doplněné českou tradiční budlaninou a pagáči a svařáku.